USA trhy

Špecifické tematické portfólio poskytuje investorom možnosť využiť výhody z rozmachu amerických akciových trhov a vyhľadáva denné investičné výsledky s pákovým efektom. Je to portfólio pákových "long" ETF, ktoré sledujú rôzne trhové indexy s veľkými a strednými kapitalizáciami v USA a každý z nich má inú stratégiu a cieľ.

Pákové ETF sú zhotovené tak, aby poskytovali inverznú jednodňovú výkonnosť verzus relatívnu referenčnú hodnotou (benchmark). Investície dlhšie ako jeden deň povedú k návratnosti zloženého výnosu každého obchodného dňa za dané obdobie, ktoré sa bude líšiť od násobku pákového efektu (-1x, -2x, -x3). V porovnaní s tradičnými ETF predstavujú pákové fondy viac rizík (o ktorých musí investor vedieť), pretože ich cieľom je zvýšiť dennú výkonnosť podkladového indexu.

Portfóliové investície: $19,141.70

* Historické výsledky nezaručujú budúce výnosy

Prispôsobte si svoje tematické portfólio

Váha ODVETVIA A NÁZVY CENNÝCH PAPIEROV Mena Krajina
Váha Názov odvetvia
100%
NA
Váha Meno Mena Krajina
14.78% iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD USA
15.05% iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD USA
9.26% Invesco S&P 500 UCITS ETF USD USA
14.78% iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD USA
14.78% iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD USA
14.78% iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD USA

* Kótované ceny sú oneskorené a odrážajú poslednú dostupnú cenu.

Ako to funguje?

Tematické obchodovanie berie celý kôš akcií a umožňuje vám špekulovať o pohyboch cien.

STEP

01

SELECT

You can start by simply browsing our Portfolio Directory . If an area is familiar to you or catches your eye, you can click on BUY Portfolio .

STEP

02

CUSTOMIZE

Then you have the option to customise the basket of assets, by adding or removing units of each share. Alternatively, you can stick to the default Portfolio setting. Once you are satisfied with your Portfolio, simply click Checkout.

STEP

03

Dokončenie transakcie

This then directs you to review your order. Submit your order to execute your trade and open your position