Oceňovanie

Hodnota za peniaze v transparentnom oceňovaní
V Trade.com ponúkame flexibilné platobné štruktúry, ale na investovanie do akejkoľvek schémy sa budú vždy aplikovať nejaké poplatky. S využitím nášho systému hlásenia účtov pre tematické portfóliá, ktoré ste si zakúpili, môžete vidieť všetky poplatky, aktivitu účtu, históriu obchodovania a vaše výkazy ziskovosti korelované na jednej platforme.

V začiatkoch vášho portfólia sa upúšťa od všetkých obchodných poplatkov prostredníctvom jednoduchého a transparentného investičného procesu, pri ktorom sa uplatňuje jednotný vstupný poplatok.

TYP POPLATKU

Vstupný poplatok

Ročný poplatok za údržbu

Poplatok za vyváženie (ak je to aplikovateľné)

Konečný výstupný poplatok

AMOUNT

2.0% (minimálne 250$)

1.5% (minimálne 150$)

0.5% (minimálne 50$)

0.5% (minimálne 50$)

POZNÁMKY

Vstupný poplatok zahŕňa všetky transakčné poplatky a provízie

Vypočítané z hodnoty portfólia k poslednému trhovému dňu posledného dňa každého mesiaca a účtované na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Zahŕňajú všetky transakčné poplatky a provízie, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťami nákupu/predaja po vzniku tematického portfólia (podrobnosti nájdete v obchodovaní DMA trading pricing).

1st TYPE OF FEE

Vstupný poplatok

AMOUNT

2.0% (minimum $250)

POZNÁMKY

Vstupný poplatok zahŕňa všetky transakčné poplatky a provízie

2st TYPE OF FEE

Ročný poplatok za údržbu

AMOUNT

1.5% (minimum $150)

POZNÁMKY

Vypočítané z hodnoty portfólia k poslednému trhovému dňu posledného dňa každého mesiaca a účtované na začiatku nasledujúceho mesiaca.

3st TYPE OF FEE

Rebalancing Fee (if applicable) Final Redemption Fee

AMOUNT

0.5 (minimum $50)

POZNÁMKY

Zahŕňajú všetky transakčné poplatky a provízie, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťami nákupu/predaja po vzniku tematického portfólia (podrobnosti nájdete v obchodovaní DMA trading pricing).