Poplatky

Hodnota za peniaze v transparentnom oceňovaní
V Trade.com ponúkame flexibilné platobné štruktúry, ale na investovanie do akejkoľvek schémy sa budú vždy aplikovať nejaké poplatky. S využitím nášho systému hlásenia účtov pre tematické portfóliá, ktoré ste si zakúpili, môžete vidieť všetky poplatky, aktivitu účtu, históriu obchodovania a vaše výkazy ziskovosti korelované na jednej platforme.

V začiatkoch vášho portfólia sa upúšťa od všetkých obchodných poplatkov prostredníctvom jednoduchého a transparentného investičného procesu, pri ktorom sa uplatňuje jednotný vstupný poplatok.

TYP POPLATKU

Vstupný poplatok

Ročný poplatok za údržbu

Poplatok za vyváženie (ak je to aplikovateľné)

Konečný výstupný poplatok

Výška poplatku

2.0% (minimálne 250$)

1.5% (minimálne 150$)

0.5% (minimálne 50$)

0.5% (minimálne 50$)

POZNÁMKY

Vstupný poplatok zahŕňa všetky transakčné poplatky a provízie

Vypočítané z hodnoty portfólia k poslednému trhovému dňu posledného dňa každého mesiaca a účtované na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Obsahuje všetky transakčné poplatky a provízie, ktoré vzniknú počas aktivít otvorenia / zatvorenia pokynov po vzniku tematického Portfóliá (pre viac informácií kliknite na poplatky súvisiace s obchodovaním DMA)

1st TYPE OF FEE

Vstupný poplatok

AMOUNT

2.0% (minimum $250)

POZNÁMKY

Vstupný poplatok zahŕňa všetky transakčné poplatky a provízie

2st TYPE OF FEE

Ročný poplatok za údržbu

AMOUNT

1.5% (minimum $150)

POZNÁMKY

Vypočítané z hodnoty portfólia k poslednému trhovému dňu posledného dňa každého mesiaca a účtované na začiatku nasledujúceho mesiaca.

3st TYPE OF FEE

Rebalancing Fee (if applicable) Final Redemption Fee

AMOUNT

0.5 (minimum $50)

POZNÁMKY

Obsahuje všetky transakčné poplatky a provízie, ktoré vzniknú počas aktivít otvorenia / zatvorenia pokynov po vzniku tematického Portfóliá (pre viac informácií kliknite na poplatky súvisiace s obchodovaním DMA)