Ceny

Przejrzysta polityka cenowa uwzględniająca stosunek ceny do jakości
W Trade.com zapewniamy elastyczne struktury płatności, jednak inwestowanie w dowolny program, zawsze wiąże się z pewnymi opłatami. Korzystając z naszego systemu raportowania stanu konta dla zakupionych portfeli tematycznych, można podejrzeć wszelkie opłaty, aktywność na koncie, historię handlu i własne raporty rentowności skorelowane w ramach jednej platformy.

Żadnych opłat handlowych nie pobiera się na początku istnienia portfela, dzięki zastosowaniu prostej i przejrzystej w ramach procesu inwestycyjnego, jednej kompleksowej opłaty wpisowej.

RODZAJ OPŁATY

Opłata wpisowa

Roczna opłata za utrzymanie

Opłata za przywrócenie równowagi (jeśli dotyczy)

Ostateczna opłata za wykup

AMOUNT

2,0% (minimum 250 USD)

1.5% (minimum $150)

0.5% (minimum $50)

0.5% (minimum $50)

WYJAŚNIENIA

Opłata wpisowa obejmuje wszystkie opłaty transakcyjne i prowizje

Obliczana jest na podstawie wartości portfela na zamknięcie rynku ostatniego dnia każdego miesiąca i naliczana na początku następnego miesiąca

Includes all transaction fees and commissions incurred by buy/sell actions subsequent to the inception of the Thematic Portfolio (for details please refer to DMA trading pricing )

1st TYPE OF FEE

Opłata wpisowa

AMOUNT

2,0% (minimum 250 USD)

WYJAŚNIENIA

The entry fee is inclusive of all transaction fees and commissions

2st TYPE OF FEE

Roczna opłata za utrzymanie

AMOUNT

1.5% (minimum $150)

WYJAŚNIENIA

Calculated on the value of the portfolio as at the market close of the last day of each month and charged at the start of the following month

3st TYPE OF FEE

Rebalancing Fee (if applicable) Final Redemption Fee

AMOUNT

0.5 (minimum $50)

WYJAŚNIENIA

Obejmuje wszystkie opłaty transakcyjne i prowizje poniesione w wyniku działań kupna / sprzedaży po otwarciu portfela tematycznego (szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku transakcji DMA)