Poplatky

Hodnota za peníze v transparentním oceňování
V Trade.com nabízíme flexibilní platební struktury, ale na investice do jakékoli schématu sa budou vždy aplikovat nějaké poplatky. S využitím našeho systému hlášení účtů pro tematické portfolia, které jste si zakoupili, můžete vidět všechny poplatky, aktivitu účtu, historii obchodování a vaše výkazy ziskovosti korelované na jedné platformě.

V začátcích vašeho portfolia se upouští od všech obchodních poplatků prostřednictvím jednoduchého a transparentního investičního procesu, při kterém se použije jednotný vstupní poplatek.

TYP POPLATKU

Vstupní poplatek

Roční poplatek za údržbu

Poplatek za vyvážení (pokud je to aplikovatelné)

Konečný výstupní poplatek

Výše poplatku

2.0% (minimálně 250 $)

1.5% (minimálně 150 $)

0.5% (minimálně 50 $)

0.5% (minimálně 50 $)

POZNÁMKY

Vstupní poplatek zahrnuje všechny transakční poplatky a provize

Vypočtené z hodnoty portfolia k poslednímu tržnímu dni posledního dne každého měsíce a účtovány na začátku následujícího měsíce.

Obsahuje všechny transakční poplatky a provize, které vzniknou během aktivit otevření/uzavření pokynů po vzniku Tematického Portfolia (pro více informací klikněte na poplatky DMA obchodování)

1st TYPE OF FEE

Vstupní poplatek

AMOUNT

2.0% (minimum $250)

POZNÁMKY

Vstupní poplatek zahrnuje všechny transakční poplatky a provize

2st TYPE OF FEE

Roční poplatek za údržbu

AMOUNT

1.5% (minimum $150)

POZNÁMKY

Vypočtené z hodnoty portfolia k poslednímu tržnímu dni posledního dne každého měsíce a účtovány na začátku následujícího měsíce.

3st TYPE OF FEE

Rebalancing Fee (if applicable) Final Redemption Fee

AMOUNT

0.5 (minimum $50)

POZNÁMKY

Obsahuje všechny transakční poplatky a provize, které vzniknou během aktivit otevření/uzavření pokynů po vzniku Tematického Portfolia (pro více informací klikněte na poplatky DMA obchodování)